Healin' Good♥光之美少女

基本資料

動畫名稱
Healin' Good♥光之美少女
放映時間
2020年 - 冬
連載狀態
連載中
追蹤動畫
Follow

負責醫治地球的異世界“治愈花園”被企圖用疾病侵蝕地球的敵人“病幻者”襲擊而陷入危機,地球同時陷入危機之中。為了挽救治愈花園的危機,三位擁有“見習地球醫生”身份的“治愈動物”們帶著藏有神秘力量的治愈花園的公主拿鐵成功逃出治愈花園,前來地球尋找能與自己並肩作戰的搭檔。三名普通的少女與“治愈動物”相遇,變身成光之美少女,向“病幻者”宣戰。為了保護感應到“病幻者”的攻擊而失去生機的拿鐵、重要的地球、還有在這裡生長的所有生命,光之美少女們將結合所有能治療地球的力量!我們開始吧!光之美少女的治療!

連載話數

新增資源
全部
1-12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25-36
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
雪飄工作室 40 GB 720P v1 17/01/2021 - 15:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 40 BIG5 720P v1 17/01/2021 - 15:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 39 GB 720P v1 10/01/2021 - 16:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 39 BIG5 720P v1 10/01/2021 - 16:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 38 GB 720P v1 27/12/2020 - 14:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 38 BIG5 720P v1 27/12/2020 - 14:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 37 GB 720P v1 20/12/2020 - 15:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 37 BIG5 720P v1 20/12/2020 - 15:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 36 GB 720P v1 13/12/2020 - 15:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 36 BIG5 720P v1 13/12/2020 - 15:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 35 GB 720P v1 06/12/2020 - 15:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 35 BIG5 720P v1 06/12/2020 - 15:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 34 GB 720P v1 29/11/2020 - 15:21 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 34 BIG5 720P v1 29/11/2020 - 15:20 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 33 GB 720P v1 22/11/2020 - 16:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 33 BIG5 720P v1 22/11/2020 - 16:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 32 GB 720P v1 15/11/2020 - 14:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 32 BIG5 720P v1 15/11/2020 - 14:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 31 GB 720P v1 08/11/2020 - 14:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 31 BIG5 720P v1 08/11/2020 - 14:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 30 GB 720P v1 25/10/2020 - 13:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 30 BIG5 720P v1 25/10/2020 - 13:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 29 GB 720P v1 18/10/2020 - 13:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 29 BIG5 720P v1 18/10/2020 - 13:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 28 GB 720P v1 11/10/2020 - 19:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 28 BIG5 720P v1 11/10/2020 - 19:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 27 GB 720P v1 04/10/2020 - 13:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 27 BIG5 720P v1 04/10/2020 - 13:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 26 GB 720P v1 27/09/2020 - 14:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 26 BIG5 720P v1 27/09/2020 - 14:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 25 GB 720P v1 20/09/2020 - 17:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 25 BIG5 720P v1 20/09/2020 - 17:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 24 GB 720P v1 13/09/2020 - 16:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 24 BIG5 720P v1 13/09/2020 - 16:45 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 23 GB 720P v1 06/09/2020 - 13:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 23 BIG5 720P v1 06/09/2020 - 13:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 22 GB 720P v1 30/08/2020 - 21:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 22 BIG5 720P v1 30/08/2020 - 21:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 21 GB 720P v1 23/08/2020 - 15:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 21 BIG5 720P v1 23/08/2020 - 15:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 20 GB 720P v1 16/08/2020 - 16:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 20 BIG5 720P v1 16/08/2020 - 16:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 19 GB 720P v1 09/08/2020 - 17:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 19 BIG5 720P v1 09/08/2020 - 17:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 18 GB 720P v1 02/08/2020 - 18:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 18 BIG5 720P v1 02/08/2020 - 18:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 17 GB 720P v1 26/07/2020 - 17:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 17 BIG5 720P v1 26/07/2020 - 17:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 16 GB 720P v1 19/07/2020 - 21:54 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 16 BIG5 720P v1 19/07/2020 - 21:54 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 15 GB 720P v1 12/07/2020 - 14:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 15 BIG5 720P v1 12/07/2020 - 14:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 15 GB 720P v1 12/07/2020 - 13:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 15 BIG5 720P v1 12/07/2020 - 13:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 14 GB 720P v1 05/07/2020 - 20:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 14 BIG5 720P v1 05/07/2020 - 20:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 13 GB 720P v1 28/06/2020 - 15:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 13 BIG5 720P v1 28/06/2020 - 15:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 12 GB 720P v1 19/04/2020 - 19:19 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 12 BIG5 720P v1 19/04/2020 - 19:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 11 GB 720P v1 12/04/2020 - 15:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 11 BIG5 720P v1 12/04/2020 - 15:13 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 10 GB 720P v1 05/04/2020 - 18:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 10 BIG5 720P v1 05/04/2020 - 18:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 9 GB 720P v1 29/03/2020 - 17:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 9 BIG5 720P v1 29/03/2020 - 17:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 8 GB 720P v1 22/03/2020 - 16:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 8 BIG5 720P v1 22/03/2020 - 16:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 7 GB 720P v1 15/03/2020 - 16:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 7 BIG5 720P v1 15/03/2020 - 16:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 6 GB 720P v1 08/03/2020 - 16:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 6 BIG5 720P v1 08/03/2020 - 16:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 5 GB 720P v1 01/03/2020 - 17:42 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 5 BIG5 720P v1 01/03/2020 - 17:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 4 GB 720P v1 23/02/2020 - 18:45 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 4 BIG5 720P v1 23/02/2020 - 18:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 3 GB 720P v1 16/02/2020 - 14:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 3 BIG5 720P v1 16/02/2020 - 14:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 2 GB 720P v1 09/02/2020 - 15:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 2 BIG5 720P v1 09/02/2020 - 15:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 1 GB 720P v1 02/02/2020 - 14:24 Torrent Magnet-A Magnet-B
雪飄工作室 1 BIG5 720P v1 02/02/2020 - 14:23 Torrent Magnet-A Magnet-B