Shadowverse

基本資料

動畫名稱
Shadowverse
放映時間
2020年 - 春
連載狀態
連載中
追蹤動畫
Follow

就讀於天青學園的少年·龍崎緋色,偶然得到了一部神秘的智能手機。智能手機中安裝了大人氣數字卡牌遊戲《Shadowverse》,通稱為影之詩。與競爭對手的相遇,以大賽為目標的挑戰,與夥伴之間的羈絆。通過影之詩得到的種種經驗,使緋色逐漸地“進化”——。

連載話數

新增資源
全部
1-12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.5
13-24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24.5
25-36
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
c.c動漫 39 GB&JP 1080P v1 20/01/2021 - 20:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 38 GB&JP 1080P v1 16/01/2021 - 20:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 37 GB&JP 1080P v1 16/01/2021 - 20:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 36 GB&JP 1080P v1 22/12/2020 - 22:54 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 35 GB&JP 1080P v1 16/12/2020 - 17:24 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 34 GB&JP 1080P v1 08/12/2020 - 19:20 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 33 GB&JP 1080P v1 04/12/2020 - 17:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 32 GB&JP 1080P v1 26/11/2020 - 23:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 31 GB&JP 1080P v1 18/11/2020 - 00:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 30 GB&JP 1080P v1 10/11/2020 - 20:19 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 29 GB&JP 1080P v1 04/11/2020 - 17:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 28 GB&JP 1080P v1 04/11/2020 - 17:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 27 GB&JP 1080P v1 23/10/2020 - 20:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 26 GB&JP 1080P v1 13/10/2020 - 20:55 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 25 GB&JP 1080P v1 11/10/2020 - 20:27 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 24.5 GB&JP 1080P v1 01/10/2020 - 20:24 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 24 GB&JP 1080P v1 01/10/2020 - 20:23 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 23 GB&JP 1080P v1 15/09/2020 - 20:48 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 22 GB&JP 1080P v1 08/09/2020 - 18:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 21 GB&JP 1080P v1 02/09/2020 - 20:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 21 GB&JP 1080P v1 02/09/2020 - 20:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 20 GB&JP 1080P v1 25/08/2020 - 20:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 19 GB&JP 1080P v1 25/08/2020 - 10:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 18 GB&JP 1080P v1 11/08/2020 - 20:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 17 GB&JP 1080P v1 04/08/2020 - 18:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 16 GB&JP 1080P v1 29/07/2020 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 15 GB&JP 1080P v1 21/07/2020 - 20:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 14 GB&JP 1080P v1 14/07/2020 - 20:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 14 GB&JP 1080P v1 10/07/2020 - 23:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 13 GB&JP 1080P v1 07/07/2020 - 23:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 12.5 GB&JP 1080P v1 01/07/2020 - 00:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 12 GB&JP 1080P v1 25/06/2020 - 00:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 11 GB&JP 1080P v1 16/06/2020 - 21:15 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 10 GB&JP 1080P v1 12/06/2020 - 00:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 10 GB&JP 1080P v1 09/06/2020 - 23:20 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 9 GB&JP 1080P v1 03/06/2020 - 01:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 8 GB&JP 1080P v1 28/05/2020 - 00:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 7 GB&JP 1080P v1 20/05/2020 - 00:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 6 GB&JP 1080P v1 14/05/2020 - 01:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 5 GB&JP 1080P v1 06/05/2020 - 14:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 4 GB&JP 1080P v1 28/04/2020 - 22:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 3 GB&JP 1080P v1 22/04/2020 - 11:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 2 GB&JP 1080P v1 14/04/2020 - 19:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 1 GB&JP 1080P v1 07/04/2020 - 20:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 39 BIG5 1080P v1 19/01/2021 - 20:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 38 BIG5 1080P v1 12/01/2021 - 18:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 37 BIG5 1080P v1 05/01/2021 - 18:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 36 BIG5 1080P v1 22/12/2020 - 18:54 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 35 BIG5 1080P v1 15/12/2020 - 18:45 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 34 BIG5 1080P v1 08/12/2020 - 21:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 33 BIG5 1080P v1 01/12/2020 - 18:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 32 BIG5 1080P v1 24/11/2020 - 19:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 31 BIG5 1080P v1 17/11/2020 - 19:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 30 BIG5 1080P v1 11/11/2020 - 15:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 29 BIG5 1080P v1 03/11/2020 - 20:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 28 BIG5 1080P v1 27/10/2020 - 18:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 27 BIG5 1080P v1 20/10/2020 - 20:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 26 BIG5 1080P v1 13/10/2020 - 18:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 25 BIG5 1080P v1 06/10/2020 - 20:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 24.5 BIG5 1080P v1 29/09/2020 - 20:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 24 BIG5 1080P v1 22/09/2020 - 19:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 23 BIG5 1080P v1 15/09/2020 - 23:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 22 BIG5 1080P v1 08/09/2020 - 20:22 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 21 BIG5 1080P v1 01/09/2020 - 19:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 20 BIG5 1080P v1 26/08/2020 - 00:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 19 BIG5 1080P v1 19/08/2020 - 03:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 18 BIG5 1080P v1 11/08/2020 - 19:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 17 BIG5 1080P v1 05/08/2020 - 14:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 16 BIG5 1080P v1 29/07/2020 - 01:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 15 BIG5 1080P v1 22/07/2020 - 00:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 14 BIG5 1080P v1 15/07/2020 - 01:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 13 BIG5 1080P v1 08/07/2020 - 00:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 12 BIG5 1080P v1 24/06/2020 - 12:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 11 BIG5 1080P v1 17/06/2020 - 00:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 10 BIG5 1080P v1 09/06/2020 - 23:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 9 BIG5 1080P v1 02/06/2020 - 20:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 8 BIG5 1080P v1 26/05/2020 - 19:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 7 BIG5 1080P v1 19/05/2020 - 19:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 12/05/2020 - 22:20 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 05/05/2020 - 18:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 28/04/2020 - 20:20 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 21/04/2020 - 19:21 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 14/04/2020 - 21:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 1 BIG5 1080P v1 07/04/2020 - 18:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
咪夢動漫組 15 GB 1080P v1 20/07/2020 - 15:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 37 GB 1080P v1 13/01/2021 - 14:53 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 37 BIG5 1080P v1 13/01/2021 - 14:48 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 36 BIG5 1080P v1 13/01/2021 - 14:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 36 GB 1080P v1 13/01/2021 - 14:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 35 BIG5 1080P v1 07/01/2021 - 21:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 35 GB 1080P v1 07/01/2021 - 21:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 34 BIG5 1080P v1 12/12/2020 - 20:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 34 GB 1080P v1 12/12/2020 - 20:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 33 GB 1080P v1 04/12/2020 - 23:17 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 33 BIG5 1080P v1 04/12/2020 - 23:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 32 BIG5 1080P v1 29/11/2020 - 22:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 32 GB 1080P v1 29/11/2020 - 22:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 31 BIG5 1080P v1 22/11/2020 - 22:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 31 GB 1080P v1 22/11/2020 - 22:55 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 30 BIG5 1080P v1 15/11/2020 - 21:23 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 30 GB 1080P v1 15/11/2020 - 21:22 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 29 BIG5 1080P v1 15/11/2020 - 20:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 29 GB 1080P v1 15/11/2020 - 20:17 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 28 BIG5 1080P v1 31/10/2020 - 00:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 28 GB 1080P v1 31/10/2020 - 00:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 27 BIG5 1080P v1 24/10/2020 - 18:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 27 GB 1080P v1 24/10/2020 - 18:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 25 BIG5 1080P v1 19/10/2020 - 21:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 25 GB 1080P v1 19/10/2020 - 21:55 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 25 BIG5 1080P v1 08/10/2020 - 11:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 25 GB 1080P v1 08/10/2020 - 11:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 24.5 BIG5 1080P v1 08/10/2020 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 24.5 GB 1080P v1 08/10/2020 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 24 BIG5 1080P v1 08/10/2020 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 24 GB 1080P v1 08/10/2020 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 23 BIG5 1080P v1 22/09/2020 - 19:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 23 GB 1080P v1 22/09/2020 - 19:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 22 BIG5 1080P v1 14/09/2020 - 21:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 22 GB 1080P v1 14/09/2020 - 21:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 21 GB 1080P v1 05/09/2020 - 21:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 21 BIG5 1080P v1 05/09/2020 - 21:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 20 BIG5 1080P v1 05/09/2020 - 21:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 20 GB 1080P v1 05/09/2020 - 21:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 17 GB 1080P v1 24/08/2020 - 21:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 19 BIG5 1080P v1 23/08/2020 - 22:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 19 GB 1080P v1 23/08/2020 - 22:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 18 BIG5 1080P v1 23/08/2020 - 22:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 18 GB 1080P v1 23/08/2020 - 22:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 17 BIG5 1080P v1 10/08/2020 - 20:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 16 BIG5 1080P v1 10/08/2020 - 20:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 15 BIG5 1080P v1 05/08/2020 - 20:13 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 14 GB 1080P v1 20/07/2020 - 00:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 14 BIG5 1080P v1 20/07/2020 - 00:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 13 GB 1080P v1 13/07/2020 - 20:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 12 GB 1080P v1 01/07/2020 - 13:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 12 BIG5 1080P v1 01/07/2020 - 13:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 11 BIG5 1080P v1 01/07/2020 - 13:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 11 GB 1080P v1 01/07/2020 - 13:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 10 BIG5 1080P v1 12/06/2020 - 04:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 10 GB 1080P v1 12/06/2020 - 04:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 9 BIG5 1080P v1 12/06/2020 - 04:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 9 GB 1080P v1 12/06/2020 - 04:27 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 10 GB 1080P v1 11/06/2020 - 21:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 10 BIG5 1080P v1 11/06/2020 - 21:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 9 BIG5 1080P v1 11/06/2020 - 21:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 9 GB 1080P v1 11/06/2020 - 21:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 8 GB 1080P v1 01/06/2020 - 21:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 8 BIG5 1080P v1 01/06/2020 - 21:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 7 GB 1080P v1 22/05/2020 - 03:19 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 7 BIG5 1080P v1 22/05/2020 - 03:19 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 6 GB 1080P v1 13/05/2020 - 21:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 6 BIG5 1080P v1 13/05/2020 - 21:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 5 GB 1080P v2 08/05/2020 - 17:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 5 GB 1080P v1 07/05/2020 - 23:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 5 BIG5 1080P v1 07/05/2020 - 23:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 4 GB 1080P v1 07/05/2020 - 23:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 4 BIG5 1080P v1 07/05/2020 - 23:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 3 GB 1080P v1 23/04/2020 - 22:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 3 BIG5 1080P v1 23/04/2020 - 22:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 2 BIG5 1080P v1 16/04/2020 - 14:19 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 2 GB 1080P v1 16/04/2020 - 14:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 1 BIG5&GB 1080P v1 10/04/2020 - 22:58 Torrent Magnet-A Magnet-B