ARGONAVIS from BanG Dream! ANIMATION

基本資料

動畫名稱
ARGONAVIS from BanG Dream! ANIMATION
放映時間
2020年 - 春
連載狀態
已完結
追蹤動畫
Follow

因為不擅長和人交流而孤獨地生活的大學生·七星蓮,無法忘卻小時候看到的LIVE舞台的那份狂熱,並一直在追尋其真面目。某天,結人和航海發現了一個人在唱卡拉OK的蓮。正在尋找主唱的兩人,聽到蓮的歌聲而受到衝擊。「這就是命運!一起來組樂隊吧!」但由於事出突然,蓮逃跑了……不久後即將成為命運的、他們的航海開始了。

連載話數

新增資源
全部
合集
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
Lilith-Raws 13 BIG5 1080P v1 04/07/2020 - 13:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 12 BIG5 1080P v1 27/06/2020 - 20:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 11 BIG5 1080P v1 20/06/2020 - 02:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 10 BIG5 1080P v1 13/06/2020 - 17:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 9 BIG5 1080P v1 06/06/2020 - 06:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 8 BIG5 1080P v1 30/05/2020 - 02:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 7 BIG5 1080P v1 23/05/2020 - 02:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 17/05/2020 - 01:17 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 09/05/2020 - 02:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 02/05/2020 - 14:45 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 25/04/2020 - 13:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 18/04/2020 - 02:13 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 1 BIG5 1080P v1 11/04/2020 - 04:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 BIG5&GB&JP 1080P v1 09/07/2020 - 21:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 BIG5&JP 720P v1 09/07/2020 - 18:20 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 GB&JP 720P v1 09/07/2020 - 18:19 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 BIG5&JP 1080P v1 09/07/2020 - 13:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 GB&JP 1080P v1 09/07/2020 - 13:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 13 BIG5&JP 1080P v1 07/07/2020 - 20:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 13 BIG5&JP 720P v1 07/07/2020 - 20:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 13 GB&JP 1080P v1 07/07/2020 - 20:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 13 GB&JP 720P v1 07/07/2020 - 20:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 12 BIG5&JP 1080P v1 05/07/2020 - 20:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 12 BIG5&JP 720P v1 05/07/2020 - 20:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 12 GB&JP 1080P v1 05/07/2020 - 19:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 12 GB&JP 720P v1 05/07/2020 - 19:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 11 BIG5&JP 1080P v1 26/06/2020 - 00:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 11 BIG5&JP 720P v1 26/06/2020 - 00:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 11 GB&JP 1080P v1 25/06/2020 - 22:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 11 GB&JP 720P v1 25/06/2020 - 22:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 10 BIG5&JP 1080P v1 24/06/2020 - 23:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 10 BIG5&JP 720P v1 24/06/2020 - 23:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 10 GB&JP 1080P v1 24/06/2020 - 23:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 10 GB&JP 720P v1 24/06/2020 - 23:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 10 GB&JP 1080P v1 24/06/2020 - 02:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 9 GB&JP 1080P v1 24/06/2020 - 02:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 9 BIG5&JP 1080P v1 24/06/2020 - 01:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 10 GB&JP 720P v1 24/06/2020 - 01:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 9 BIG5&JP 720P v1 24/06/2020 - 01:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 9 GB&JP 720P v1 24/06/2020 - 01:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 BIG5&JP 1080P v1 05/06/2020 - 19:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 BIG5&JP 720P v1 05/06/2020 - 19:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 GB&JP 1080P v1 03/06/2020 - 13:13 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 GB&JP 720P v1 03/06/2020 - 13:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 BIG5&JP 1080P v1 26/05/2020 - 20:27 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 GB&JP 1080P v1 26/05/2020 - 20:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 BIG5&JP 720P v1 26/05/2020 - 20:23 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 GB&JP 720P v1 26/05/2020 - 20:23 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 BIG5&JP 720P v1 17/05/2020 - 18:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 6 BIG5&JP 720P v1 17/05/2020 - 17:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 6 GB&JP 720P v1 17/05/2020 - 17:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 GB&JP 720P v1 12/05/2020 - 22:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 BIG5&JP 720P v1 03/05/2020 - 12:20 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 GB&JP 720P v1 03/05/2020 - 11:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 BIG5&JP 720P v1 30/04/2020 - 00:17 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 GB&JP 720P v1 30/04/2020 - 00:17 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 BIG5&JP 720P v1 19/04/2020 - 20:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 GB&JP 720P v1 19/04/2020 - 19:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 BIG5&JP 720P v1 11/04/2020 - 23:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 GB&JP 720P v1 11/04/2020 - 23:00 Torrent Magnet-A Magnet-B