DECA-DENCE

基本資料

動畫名稱
DECA-DENCE
放映時間
2020年 - 夏
連載狀態
已完結
追蹤動畫
Follow

自從人類因突然出現的未知生命體《葛多爾》而陷入滅亡的危機,已經過了漫長的歲月。殘存的人們為了從《葛多爾》的威脅當中自保,而建造了全高3,000M的巨大移動要塞《DECA-DENCE》,並在其中生活。住在《DECA-DENCE》當中的是日夜與《葛多爾》戰鬥的戰士《齒輪》,以及沒有戰鬥力的《油輪》。憧憬着與葛多爾戰鬥的戰士《齒輪》、並夢想着自己也能成為《齒輪》的《油輪》少女·夏芽,某天遇到了態度冷淡的DECA-DENCE裝甲修理人·鏑木。不放棄夢想的樂觀少女,與放棄了夢想的現實主義男人。這兩個乍一看完全相反之人的邂逅,在不久的將來會給這個世界的未來帶來巨大的動盪。

連載話數

新增資源
全部
合集
1
2
3
4
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
c.c動漫 BIG5 1080P v1 13/10/2020 - 21:45 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 12 BIG5 1080P v1 30/09/2020 - 13:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 11 BIG5 1080P v1 30/09/2020 - 13:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 10 BIG5 1080P v1 11/09/2020 - 15:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 9 BIG5 1080P v1 03/09/2020 - 01:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 8 BIG5 1080P v1 27/08/2020 - 09:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 7 BIG5 1080P v1 24/08/2020 - 21:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 6 BIG5 1080P v1 13/08/2020 - 16:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 5 BIG5 1080P v1 06/08/2020 - 21:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 4 BIG5 1080P v1 30/07/2020 - 01:13 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 3 BIG5 1080P v1 24/07/2020 - 08:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 3 BIG5 1080P v1 23/07/2020 - 00:15 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 2 BIG5 1080P v1 16/07/2020 - 19:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 1 BIG5 1080P v1 16/07/2020 - 19:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 12 BIG5 1080P v1 24/09/2020 - 00:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 11 BIG5 1080P v1 17/09/2020 - 00:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 10 BIG5 1080P v1 10/09/2020 - 00:17 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 9 BIG5 1080P v1 03/09/2020 - 00:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 8 BIG5 1080P v1 27/08/2020 - 00:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 7 BIG5 1080P v1 20/08/2020 - 00:17 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 13/08/2020 - 00:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5.5 BIG5 1080P v1 13/08/2020 - 00:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 06/08/2020 - 00:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 30/07/2020 - 00:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 23/07/2020 - 00:27 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 16/07/2020 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 1 BIG5 1080P v1 28/06/2020 - 23:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 12 BIG5&GB 1080P v1 27/09/2020 - 23:22 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 12 BIG5 1080P v1 27/09/2020 - 23:21 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 12 GB 1080P v1 27/09/2020 - 23:21 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 11 BIG5&GB 1080P v1 20/09/2020 - 00:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 11 BIG5 1080P v1 20/09/2020 - 00:13 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 11 GB 1080P v1 20/09/2020 - 00:13 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 10 BIG5&GB 1080P v1 12/09/2020 - 23:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 10 BIG5 1080P v1 12/09/2020 - 23:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 10 GB 1080P v1 12/09/2020 - 23:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 9 BIG5&GB 1080P v1 05/09/2020 - 14:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 9 BIG5 1080P v1 05/09/2020 - 14:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 9 GB 1080P v1 05/09/2020 - 14:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 8 BIG5&GB 1080P v1 30/08/2020 - 13:55 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 8 BIG5 1080P v1 30/08/2020 - 13:55 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 8 GB 1080P v1 30/08/2020 - 13:55 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 7 BIG5&GB 1080P v1 25/08/2020 - 13:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 7 BIG5 1080P v1 25/08/2020 - 13:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 7 GB 1080P v1 25/08/2020 - 13:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 6 BIG5&GB 1080P v1 16/08/2020 - 23:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 6 BIG5 1080P v1 16/08/2020 - 23:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 6 GB 1080P v1 16/08/2020 - 23:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 5.5 BIG5&GB 1080P v1 14/08/2020 - 00:20 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 5.5 BIG5 1080P v1 14/08/2020 - 00:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 5.5 GB 1080P v1 14/08/2020 - 00:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 5 BIG5&GB 1080P v1 09/08/2020 - 15:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 5 BIG5 1080P v1 09/08/2020 - 15:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 5 GB 1080P v1 09/08/2020 - 15:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 4 BIG5&GB 1080P v1 03/08/2020 - 13:27 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 4 BIG5 1080P v1 03/08/2020 - 13:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 4 GB 1080P v1 03/08/2020 - 13:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 3 BIG5&GB 1080P v1 25/07/2020 - 14:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 3 BIG5 1080P v1 25/07/2020 - 14:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 3 GB 1080P v1 25/07/2020 - 14:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 2 BIG5&GB 1080P v1 20/07/2020 - 09:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 2 BIG5 1080P v1 20/07/2020 - 09:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 2 GB 1080P v1 20/07/2020 - 09:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 1 BIG5&GB 1080P v1 12/07/2020 - 15:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 1 BIG5 1080P v1 12/07/2020 - 15:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 1 GB 1080P v1 12/07/2020 - 14:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 1 BIG5&GB 1080P v1 11/07/2020 - 18:19 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 1 BIG5 1080P v1 11/07/2020 - 18:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
千夏字幕組 1 GB 1080P v1 11/07/2020 - 18:17 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 BIG5&GB&JP 1080P v1 26/12/2020 - 16:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 BIG5&JP 1080P v1 26/12/2020 - 16:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 GB&JP 1080P v1 26/12/2020 - 16:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 BIG5&GB&JP 1080P v1 29/09/2020 - 07:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 BIG5&JP 1080P v1 29/09/2020 - 07:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 GB&JP 1080P v1 29/09/2020 - 07:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 BIG5&JP 720P v1 29/09/2020 - 07:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 GB&JP 720P v1 29/09/2020 - 07:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 12 BIG5&JP 1080P v1 29/09/2020 - 06:55 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 12 GB&JP 1080P v1 29/09/2020 - 06:55 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 12 BIG5&JP 720P v1 29/09/2020 - 06:55 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 12 GB&JP 720P v1 29/09/2020 - 06:54 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 10 BIG5&JP 1080P v1 25/09/2020 - 06:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 11 BIG5&JP 1080P v1 25/09/2020 - 06:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 9 BIG5&JP 1080P v1 25/09/2020 - 06:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 11 GB&JP 1080P v1 25/09/2020 - 06:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 9 GB&JP 1080P v1 25/09/2020 - 06:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 10 GB&JP 1080P v1 25/09/2020 - 06:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 11 BIG5&JP 720P v1 25/09/2020 - 06:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 9 BIG5&JP 720P v1 25/09/2020 - 06:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 10 BIG5&JP 720P v1 25/09/2020 - 06:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 11 GB&JP 720P v1 25/09/2020 - 06:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 10 GB&JP 720P v1 25/09/2020 - 06:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 9 GB&JP 720P v1 25/09/2020 - 06:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 BIG5&GB&JP 1080P v1 02/09/2020 - 06:48 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 BIG5&JP 1080P v1 02/09/2020 - 06:48 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 GB&JP 1080P v1 02/09/2020 - 06:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 BIG5&JP 720P v1 02/09/2020 - 06:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 GB&JP 720P v1 02/09/2020 - 06:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 BIG5&GB&JP 1080P v1 22/08/2020 - 09:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 BIG5&JP 1080P v1 22/08/2020 - 09:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 GB&JP 1080P v1 22/08/2020 - 09:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 BIG5&JP 720P v1 22/08/2020 - 09:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 GB&JP 720P v1 22/08/2020 - 09:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 6 BIG5&GB&JP 1080P v1 16/08/2020 - 05:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 6 BIG5&JP 1080P v1 16/08/2020 - 05:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 6 GB&JP 1080P v1 16/08/2020 - 05:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 6 BIG5&JP 720P v1 16/08/2020 - 05:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 6 GB&JP 720P v1 16/08/2020 - 05:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 BIG5&GB&JP 1080P v1 09/08/2020 - 15:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 BIG5&GB&JP 1080P v1 09/08/2020 - 15:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5.5 BIG5&GB&JP 1080P v1 09/08/2020 - 15:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5.5 BIG5&JP 1080P v1 09/08/2020 - 15:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5.5 GB&JP 1080P v1 09/08/2020 - 15:27 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5.5 BIG5&JP 720P v1 09/08/2020 - 09:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5.5 GB&JP 720P v1 09/08/2020 - 09:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 BIG5&JP 1080P v1 09/08/2020 - 07:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 GB&JP 1080P v1 09/08/2020 - 07:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 BIG5&JP 720P v1 09/08/2020 - 07:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 GB&JP 720P v1 09/08/2020 - 07:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 BIG5&JP 1080P v1 09/08/2020 - 07:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 GB&JP 1080P v1 09/08/2020 - 07:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 BIG5&JP 720P v1 09/08/2020 - 07:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 GB&JP 720P v1 09/08/2020 - 07:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 BIG5&GB&JP 1080P v1 23/07/2020 - 11:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 BIG5&JP 1080P v1 23/07/2020 - 11:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 BIG5&JP 720P v1 23/07/2020 - 11:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 GB&JP 1080P v1 23/07/2020 - 08:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 GB&JP 720P v1 23/07/2020 - 08:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 BIG5&GB&JP 1080P v1 16/07/2020 - 14:15 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 BIG5&GB&JP 1080P v1 16/07/2020 - 14:15 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 BIG5&JP 1080P v1 16/07/2020 - 14:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 BIG5&JP 720P v1 16/07/2020 - 14:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 GB&JP 1080P v1 16/07/2020 - 10:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 GB&JP 720P v1 16/07/2020 - 10:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 BIG5&JP 1080P v1 09/07/2020 - 08:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 GB&JP 1080P v1 09/07/2020 - 08:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 BIG5&JP 720P v1 09/07/2020 - 08:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 GB&JP 720P v1 09/07/2020 - 08:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 BIG5&JP 720P v1 29/06/2020 - 20:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 GB&JP 720P v1 29/06/2020 - 20:55 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 GB 1080P v1 29/10/2020 - 16:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 GB 720P v1 29/10/2020 - 16:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 BIG5 1080P v1 29/10/2020 - 16:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 BIG5 720P v1 29/10/2020 - 16:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 12 BIG5 720P v1 28/09/2020 - 16:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 12 BIG5 1080P v1 28/09/2020 - 16:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 12 GB 720P v1 28/09/2020 - 16:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 12 GB 1080P v1 28/09/2020 - 16:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 12 BIG5 1080P v1 28/09/2020 - 14:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 12 GB 1080P v1 28/09/2020 - 14:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 11 BIG5 1080P v1 22/09/2020 - 21:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 11 BIG5 720P v1 22/09/2020 - 21:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 11 GB 1080P v1 22/09/2020 - 21:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 11 GB 720P v1 22/09/2020 - 21:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 11 BIG5 1080P v1 22/09/2020 - 15:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 11 GB 1080P v1 22/09/2020 - 15:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 10 BIG5 1080P v1 18/09/2020 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 10 BIG5 720P v1 18/09/2020 - 00:59 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 10 GB 1080P v1 18/09/2020 - 00:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 10 GB 720P v1 18/09/2020 - 00:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 10 BIG5 1080P v1 18/09/2020 - 00:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 10 GB 1080P v1 18/09/2020 - 00:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 10 BIG5 1080P v1 18/09/2020 - 00:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 10 BIG5 720P v1 18/09/2020 - 00:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 10 GB 1080P v1 18/09/2020 - 00:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 10 GB 720P v1 18/09/2020 - 00:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 9 BIG5 1080P v1 07/09/2020 - 19:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 9 BIG5 720P v1 07/09/2020 - 19:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 9 GB 1080P v1 07/09/2020 - 19:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 9 GB 720P v1 07/09/2020 - 19:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 9 BIG5 1080P v1 07/09/2020 - 17:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 9 GB 1080P v1 07/09/2020 - 17:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 8 GB 1080P v1 01/09/2020 - 00:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 8 BIG5 1080P v1 01/09/2020 - 00:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 8 BIG5 1080P v1 31/08/2020 - 23:13 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 8 BIG5 720P v1 31/08/2020 - 23:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 8 GB 1080P v1 31/08/2020 - 23:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 8 GB 720P v1 31/08/2020 - 23:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 7 BIG5 1080P v1 24/08/2020 - 22:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 7 BIG5 720P v1 24/08/2020 - 22:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 7 GB 1080P v1 24/08/2020 - 22:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 7 GB 720P v1 24/08/2020 - 22:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 7 BIG5 1080P v1 24/08/2020 - 08:59 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 7 GB 1080P v1 24/08/2020 - 08:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 6 BIG5 1080P v1 20/08/2020 - 16:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 6 GB 1080P v1 20/08/2020 - 16:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 6 BIG5 1080P v1 19/08/2020 - 11:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 6 BIG5 720P v1 19/08/2020 - 11:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 5.5 BIG5 1080P v1 19/08/2020 - 11:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 5.5 BIG5 720P v1 19/08/2020 - 11:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 6 GB 1080P v1 19/08/2020 - 11:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 6 GB 720P v1 19/08/2020 - 11:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 5.5 GB 1080P v1 19/08/2020 - 11:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 5.5 GB 720P v1 19/08/2020 - 11:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 5 BIG5 720P v1 10/08/2020 - 12:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 5 BIG5 1080P v1 10/08/2020 - 12:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 5 GB 720P v1 10/08/2020 - 12:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 5 GB 1080P v1 10/08/2020 - 12:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 5 BIG5 1080P v1 10/08/2020 - 12:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 5 GB 1080P v1 10/08/2020 - 12:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 4 BIG5 1080P v1 03/08/2020 - 00:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 4 GB 1080P v1 03/08/2020 - 00:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 4 BIG5 1080P v1 03/08/2020 - 00:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 4 GB 1080P v1 03/08/2020 - 00:42 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 4 BIG5 720P v1 03/08/2020 - 00:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 4 GB 720P v1 03/08/2020 - 00:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 GB 1080P v1 24/07/2020 - 20:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 BIG5 1080P v1 24/07/2020 - 20:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 GB 1080P v1 24/07/2020 - 20:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 GB 720P v1 24/07/2020 - 20:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 BIG5 1080P v1 24/07/2020 - 20:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 BIG5 720P v1 24/07/2020 - 20:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 GB 1080P v1 21/07/2020 - 14:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 BIG5 1080P v1 21/07/2020 - 14:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 GB 1080P v2 21/07/2020 - 13:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 GB 720P v2 21/07/2020 - 13:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 BIG5 720P v2 21/07/2020 - 13:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 BIG5 1080P v2 21/07/2020 - 02:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 GB 1080P v1 21/07/2020 - 01:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 GB 720P v1 21/07/2020 - 01:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 BIG5 1080P v2 21/07/2020 - 01:55 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 BIG5 720P v2 21/07/2020 - 01:55 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 BIG5 1080P v1 20/07/2020 - 22:48 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 GB 1080P v1 20/07/2020 - 22:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 BIG5 720P v1 20/07/2020 - 22:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 BIG5 1080P v1 20/07/2020 - 22:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 GB 720P v1 20/07/2020 - 22:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 BIG5 1080P v1 09/07/2020 - 12:24 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 GB 1080P v1 09/07/2020 - 12:23 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 GB 1080P v1 09/07/2020 - 10:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 GB 720P v1 09/07/2020 - 10:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 BIG5 1080P v1 09/07/2020 - 10:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 BIG5 720P v1 09/07/2020 - 10:24 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 BIG5&GB 1080P v1 24/09/2020 - 13:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 12 BIG5&GB 1080P v1 24/09/2020 - 13:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 GB 1080P v1 24/09/2020 - 11:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 BIG5 1080P v1 24/09/2020 - 11:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 12 GB 1080P v1 24/09/2020 - 10:59 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 12 BIG5 1080P v1 24/09/2020 - 10:59 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 11 BIG5&GB 1080P v1 17/09/2020 - 03:54 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 11 GB 1080P v1 17/09/2020 - 03:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 11 BIG5 1080P v1 17/09/2020 - 03:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 10 BIG5&GB 1080P v1 10/09/2020 - 11:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 10 GB 1080P v1 10/09/2020 - 03:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 10 BIG5 1080P v1 10/09/2020 - 03:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 9 BIG5&GB 1080P v1 03/09/2020 - 09:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 9 GB 1080P v1 03/09/2020 - 04:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 9 BIG5 1080P v1 03/09/2020 - 04:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 8 BIG5&GB 1080P v1 27/08/2020 - 06:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 8 GB 1080P v1 27/08/2020 - 03:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 8 BIG5 1080P v1 27/08/2020 - 03:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 5.5 BIG5&GB 1080P v1 23/08/2020 - 02:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 5.5 GB 1080P v1 22/08/2020 - 18:45 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 5.5 BIG5 1080P v1 22/08/2020 - 18:45 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 7 BIG5&GB 1080P v1 20/08/2020 - 15:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 7 GB 1080P v1 20/08/2020 - 03:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 7 BIG5 1080P v1 20/08/2020 - 03:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 6 BIG5&GB 1080P v1 13/08/2020 - 06:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 6 BIG5 1080P v1 13/08/2020 - 03:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 6 BIG5 1080P v1 13/08/2020 - 03:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 5 BIG5&GB 1080P v1 06/08/2020 - 05:24 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 5 GB 1080P v1 06/08/2020 - 04:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 5 BIG5 1080P v1 06/08/2020 - 04:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 4 BIG5&GB 1080P v1 30/07/2020 - 07:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 4 GB 1080P v1 30/07/2020 - 05:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 4 BIG5 1080P v1 30/07/2020 - 05:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 3 GB 1080P v1 24/07/2020 - 11:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 3 BIG5 1080P v1 24/07/2020 - 11:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 3 BIG5&GB 1080P v1 23/07/2020 - 07:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 3 GB 1080P v1 23/07/2020 - 05:48 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 3 BIG5 1080P v1 23/07/2020 - 05:45 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 2 BIG5&GB 1080P v1 16/07/2020 - 05:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 1 BIG5&GB 1080P v1 16/07/2020 - 05:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 1 BIG5&GB 1080P v1 16/07/2020 - 05:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 2 GB 1080P v1 16/07/2020 - 03:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 2 BIG5 1080P v1 16/07/2020 - 03:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 1 BIG5 1080P v1 09/07/2020 - 02:27 Torrent Magnet-A Magnet-B
豌豆字幕組 1 GB 1080P v1 09/07/2020 - 02:26 Torrent Magnet-A Magnet-B