THE GOD OF HIGH SCHOOL

基本資料

動畫名稱
THE GOD OF HIGH SCHOOL
放映時間
2020年 - 夏
連載狀態
連載中
追蹤動畫
Follow

自稱最強的高中生「陳毛利」。他的人生,因為受到決定最強高中生的大賽「GOD OF HIGH SCHOOL」招待,而發生變化。若獲得優勝,任何願望都能實現……心懷各種願望出場的勁敵們。在戰鬥結束後等待着他的是什麼?強大高中生們的大混戰開幕!!

連載話數

新增資源
全部
1
2
3
4
5

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
c.c動漫 5 BIG5 1080P v1 04/08/2020 - 00:17 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 4 BIG5 1080P v1 28/07/2020 - 00:22 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 3 BIG5 1080P v1 21/07/2020 - 15:48 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 2 BIG5 1080P v1 18/07/2020 - 21:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 1 BIG5 1080P v1 18/07/2020 - 21:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 04/08/2020 - 14:21 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 29/07/2020 - 01:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 21/07/2020 - 00:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 14/07/2020 - 01:15 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 1 BIG5 1080P v1 07/07/2020 - 00:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
咪夢動漫組 5 BIG5&GB 1080P v1 04/08/2020 - 09:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
咪夢動漫組 4 BIG5&GB 1080P v1 28/07/2020 - 09:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
咪夢動漫組 3 BIG5&GB 1080P v1 21/07/2020 - 10:13 Torrent Magnet-A Magnet-B
咪夢動漫組 2 BIG5&GB 1080P v1 14/07/2020 - 10:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
咪夢動漫組 1 BIG5&GB 1080P v1 07/07/2020 - 01:48 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 BIG5&GB 1080P v1 03/08/2020 - 11:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 BIG5&GB 1080P v1 03/08/2020 - 11:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 BIG5&GB 1080P v1 03/08/2020 - 11:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 BIG5&JP 1080P v1 29/07/2020 - 19:54 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 BIG5&JP 720P v1 29/07/2020 - 19:53 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 GB&JP 1080P v1 29/07/2020 - 09:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 GB&JP 720P v1 29/07/2020 - 09:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 BIG5&JP 1080P v1 22/07/2020 - 21:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 GB&JP 1080P v1 22/07/2020 - 21:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 BIG5&JP 720P v1 22/07/2020 - 21:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 GB&JP 720P v1 22/07/2020 - 21:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 BIG5&JP 1080P v1 20/07/2020 - 08:42 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 GB&JP 1080P v1 20/07/2020 - 08:42 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 BIG5&JP 720P v1 20/07/2020 - 08:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 GB&JP 720P v1 20/07/2020 - 08:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 BIG5&GB 1080P v1 14/07/2020 - 14:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 BIG5&JP 1080P v1 09/07/2020 - 08:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 GB&JP 1080P v1 09/07/2020 - 08:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 BIG5&JP 720P v1 09/07/2020 - 08:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 GB&JP 720P v1 09/07/2020 - 08:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
星空字幕組 2 GB&JP 1080P v1 19/07/2020 - 22:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
星空字幕組 2 BIG5&JP 1080P v1 19/07/2020 - 22:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
星空字幕組 2 GB&JP 1080P v1 19/07/2020 - 02:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
星空字幕組 2 BIG5&JP 1080P v1 19/07/2020 - 02:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
星空字幕組 1 BIG5&JP 1080P v1 07/07/2020 - 17:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
星空字幕組 1 GB&JP 1080P v1 07/07/2020 - 17:49 Torrent Magnet-A Magnet-B