NO GUNS LIFE 第2期

基本資料

動畫名稱
NO GUNS LIFE 第2期
放映時間
2020年 - 夏
連載狀態
連載中
追蹤動畫
Follow

我的名字是乾十三。經過那場大戰後,這座城市滿是身體機能受過擴張處理,被稱為「擴張者」的人們。我在這裡以「處理」與擴張者相關問題的工作作為生計——一名男子造訪了十三——頭部為槍的擴張者——的事務所。被視為綁架犯而受到警備局追捕的這名男子,委託十三保護他所綁架的一名小孩。十三究竟會決定怎麼做?由飄蕩硝煙味的槍口所道出的科幻硬漢漫畫在此開幕!!

連載話數

新增資源
全部
1
2
3
4

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
c.c動漫 4 BIG5 1080P v1 02/08/2020 - 23:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 3 BIG5 1080P v1 24/07/2020 - 09:42 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 2 BIG5 1080P v1 17/07/2020 - 14:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 1 BIG5 1080P v1 13/07/2020 - 21:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 1 BIG5 1080P v1 10/07/2020 - 23:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 31/07/2020 - 02:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 24/07/2020 - 03:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 17/07/2020 - 18:23 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 17/07/2020 - 05:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 1 BIG5 1080P v1 10/07/2020 - 02:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 BIG5 1080P v1 01/08/2020 - 17:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 BIG5 720P v1 01/08/2020 - 16:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 GB 1080P v1 01/08/2020 - 16:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 GB 720P v1 01/08/2020 - 16:43 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 BIG5 1080P v1 01/08/2020 - 16:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 BIG5 720P v1 01/08/2020 - 16:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 GB 1080P v1 25/07/2020 - 20:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 GB 720P v1 25/07/2020 - 20:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 BIG5 1080P v1 18/07/2020 - 21:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 BIG5 720P v1 18/07/2020 - 21:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 GB 1080P v1 18/07/2020 - 20:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 GB 720P v1 18/07/2020 - 20:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 BIG5 1080P v1 12/07/2020 - 02:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 BIG5 720P v1 12/07/2020 - 02:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 GB 1080P v1 11/07/2020 - 22:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 GB 1080P v1 11/07/2020 - 21:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 GB 720P v1 11/07/2020 - 21:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 BIG5 1080P v1 29/07/2020 - 21:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 BIG5 720P v1 29/07/2020 - 21:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 GB 1080P v1 29/07/2020 - 21:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 GB 720P v1 29/07/2020 - 21:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 BIG5 720P v1 29/07/2020 - 08:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 GB 1080P v1 29/07/2020 - 08:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 GB 720P v1 29/07/2020 - 08:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 BIG5 1080P v1 20/07/2020 - 12:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 BIG5 720P v1 20/07/2020 - 12:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 GB 1080P v1 20/07/2020 - 12:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 GB 720P v1 20/07/2020 - 12:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 BIG5 1080P v1 13/07/2020 - 17:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 GB 1080P v1 13/07/2020 - 17:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 GB 720P v1 13/07/2020 - 17:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 BIG5 1080P v1 12/07/2020 - 13:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 BIG5 720P v1 12/07/2020 - 13:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 GB 1080P v1 12/07/2020 - 13:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 GB 720P v1 12/07/2020 - 13:39 Torrent Magnet-A Magnet-B