GIBIATE the Animation

基本資料

動畫名稱
GIBIATE the Animation
放映時間
2020年 - 夏
連載狀態
連載中
追蹤動畫
Follow

故事發生在2030年的日本。一種疾病正在全世界範圍內蔓延。患病者會突變成怪物,而且根據年齡、性別、種族的不同,會變化出不同形態。因為變化形態的多種多樣,這種疾病被稱為‘Gibia’。然而,在日本這片廢土之上,一對武士與忍者突然出現了。他們二人從江戶時代的早期穿越而來,在研究病毒治療方法的博士的幫助下,共同展開行動。面對著接踵襲來的Gibia,搶奪路人食糧的亡命之徒,以及各種敵人的圍攻之下,殺機重重、生死攸關的冒險之旅開始了。

連載話數

新增資源
全部
1
2
3

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
c.c動漫 3 BIG5&GB 1080P v1 30/07/2020 - 01:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 2 BIG5&GB 1080P v1 24/07/2020 - 08:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 2 BIG5&GB 1080P v1 23/07/2020 - 00:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
c.c動漫 1 BIG5&GB 1080P v1 15/07/2020 - 22:59 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 30/07/2020 - 00:45 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 23/07/2020 - 00:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 1 BIG5 1080P v1 16/07/2020 - 00:59 Torrent Magnet-A Magnet-B
咪夢動漫組 3 BIG5&GB 1080P v1 30/07/2020 - 23:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
咪夢動漫組 2 BIG5&GB 1080P v1 24/07/2020 - 09:54 Torrent Magnet-A Magnet-B
咪夢動漫組 2 BIG5&GB 1080P v1 23/07/2020 - 11:24 Torrent Magnet-A Magnet-B
咪夢動漫組 1 BIG5&GB 1080P v1 16/07/2020 - 12:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 BIG5 720P v1 30/07/2020 - 05:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 GB 720P v1 30/07/2020 - 02:20 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 BIG5 720P v1 23/07/2020 - 05:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 GB 720P v1 23/07/2020 - 01:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 BIG5 720P v1 16/07/2020 - 05:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 GB 720P v1 16/07/2020 - 01:50 Torrent Magnet-A Magnet-B