takt op.Destiny

基本資料

動畫名稱
takt op.Destiny
放映時間
2021年 - 秋
連載狀態
連載中
追蹤動畫
Follow

「貫穿苦惱、抵達喜悅 ―― L.V. 貝多芬」音樂是照亮人心的光 ――突然之間,那份『光』被世界給奪走,自黑色隕石『黑夜隕鐵』從天空中降下的那晚,世界樣貌因此改變。黑色隕石當中出現了異形的怪物『D2』,開始將大地與人們蹂躙。D2被人們演奏的歌曲所吸引,最終『音樂』被視作為禁忌。但是,反抗那些怪物的反抗者挺身而出。以音樂作為力量的少女們 ――『Musicart(ムジカート)』。她們的身上寄宿著人類史上殘留的偉大歌劇、歌曲的樂譜,利用這股力量擊敗D2。然而,指揮並引導她們的便是『指揮家』。2047年。因為與D2之間的抗爭而荒廢的美國。作為指揮家的『タクト』與 Musicart『命運』一同向著紐約展開旅途。在失去音樂的世界當中,渴求音樂的『タクト』期望殲滅D2的 Musicart『命運』,兩名的少年與少女創作出的旋律,會是喜悅還是絕望呢――

連載話數

新增資源
全部
1
2
3
4
5
6
7
8
9

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
Lilith-Raws 9 BIG5 1080P v1 01/12/2021 - 00:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 8 BIG5 1080P v1 24/11/2021 - 00:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 7 BIG5 1080P v1 17/11/2021 - 00:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 10/11/2021 - 00:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 03/11/2021 - 01:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 27/10/2021 - 00:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 20/10/2021 - 00:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 13/10/2021 - 01:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 1 BIG5 1080P v1 06/10/2021 - 00:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 9 -404 1080P v1 01/12/2021 - 00:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 9 BIG5 1080P v1 01/12/2021 - 00:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 8 -404 1080P v1 24/11/2021 - 00:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 8 BIG5 1080P v1 24/11/2021 - 00:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 BIG5 1080P v1 17/11/2021 - 00:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 -404 1080P v1 17/11/2021 - 00:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 -404 1080P v1 10/11/2021 - 00:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 BIG5 1080P v1 10/11/2021 - 00:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 03/11/2021 - 00:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 BIG5 1080P v1 03/11/2021 - 00:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 27/10/2021 - 00:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 BIG5 1080P v1 27/10/2021 - 00:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 20/10/2021 - 00:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 BIG5 1080P v1 20/10/2021 - 00:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 ENG 1080P v1 13/10/2021 - 00:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 BIG5 1080P v1 13/10/2021 - 00:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 ENG 1080P v1 06/10/2021 - 00:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 BIG5 1080P v1 06/10/2021 - 00:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 9 BIG5 1080P v1 01/12/2021 - 05:27 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 9 BIG5 1080P v1 01/12/2021 - 05:20 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 8 BIG5 1080P v1 24/11/2021 - 06:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 8 BIG5 1080P v1 24/11/2021 - 06:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 7 BIG5 1080P v1 17/11/2021 - 04:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 7 BIG5 1080P v1 17/11/2021 - 04:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 6 BIG5 1080P v1 10/11/2021 - 01:45 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 6 BIG5 1080P v1 10/11/2021 - 01:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 5 BIG5 1080P v1 03/11/2021 - 02:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 5 BIG5 1080P v1 03/11/2021 - 02:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 4 BIG5 1080P v1 27/10/2021 - 09:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 4 BIG5 1080P v1 27/10/2021 - 09:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 3 BIG5 1080P v1 20/10/2021 - 06:54 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 3 BIG5 1080P v1 20/10/2021 - 06:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 2 BIG5 1080P v1 13/10/2021 - 02:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 2 BIG5 1080P v1 13/10/2021 - 02:27 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 1 BIG5 1080P v1 06/10/2021 - 05:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
Skymoon-Raws 1 BIG5 1080P v1 06/10/2021 - 05:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 9 BIG5&JP 1080P v1 02/12/2021 - 21:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 9 BIG5&JP 720P v1 02/12/2021 - 21:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 9 GB&JP 1080P v1 02/12/2021 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 9 GB&JP 720P v1 02/12/2021 - 21:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 9 BIG5&GB&JP 1080P v1 02/12/2021 - 14:48 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 BIG5&GB&JP 1080P v1 26/11/2021 - 07:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 BIG5&JP 1080P v1 25/11/2021 - 21:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 BIG5&JP 720P v1 25/11/2021 - 21:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 GB&JP 1080P v1 25/11/2021 - 07:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 8 GB&JP 720P v1 25/11/2021 - 07:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 BIG5&JP 1080P v1 19/11/2021 - 07:45 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 BIG5&JP 720P v1 19/11/2021 - 07:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 BIG5&GB&JP 1080P v1 18/11/2021 - 14:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 BIG5&GB&JP 1080P v1 18/11/2021 - 13:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 GB&JP 1080P v1 18/11/2021 - 07:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 7 GB&JP 720P v1 18/11/2021 - 07:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 6 BIG5&GB&JP 1080P v1 11/11/2021 - 23:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 6 BIG5&JP 1080P v1 11/11/2021 - 21:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 6 BIG5&JP 720P v1 11/11/2021 - 21:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 BIG5&JP 1080P v1 11/11/2021 - 21:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 BIG5&JP 720P v1 11/11/2021 - 21:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 BIG5&GB&JP 1080P v1 11/11/2021 - 20:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 GB&JP 1080P v2 10/11/2021 - 22:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 GB&JP 720P v2 10/11/2021 - 22:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 6 GB&JP 1080P v1 10/11/2021 - 19:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 6 GB&JP 720P v1 10/11/2021 - 19:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 GB&JP 1080P v1 10/11/2021 - 19:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 5 GB&JP 720P v1 10/11/2021 - 19:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 BIG5&GB&JP 1080P v1 28/10/2021 - 13:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 BIG5&JP 1080P v1 28/10/2021 - 09:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 GB&JP 1080P v1 28/10/2021 - 09:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 BIG5&JP 720P v1 28/10/2021 - 09:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 4 GB&JP 720P v1 28/10/2021 - 09:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 BIG5&GB&JP 1080P v1 20/10/2021 - 22:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 BIG5&JP 1080P v1 20/10/2021 - 22:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 BIG5&JP 720P v1 20/10/2021 - 22:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 GB&JP 1080P v1 20/10/2021 - 20:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 3 GB&JP 720P v1 20/10/2021 - 20:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 BIG5&JP 1080P v1 13/10/2021 - 21:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 BIG5&JP 720P v1 13/10/2021 - 21:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 BIG5&GB&JP 1080P v1 13/10/2021 - 21:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 GB&JP 1080P v1 13/10/2021 - 08:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 2 GB&JP 720P v1 13/10/2021 - 08:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 BIG5&GB&JP 1080P v1 06/10/2021 - 16:22 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 BIG5&JP 1080P v1 06/10/2021 - 14:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 BIG5&JP 720P v1 06/10/2021 - 14:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 GB&JP 1080P v1 06/10/2021 - 07:23 Torrent Magnet-A Magnet-B
喵萌奶茶屋 1 GB&JP 720P v1 06/10/2021 - 07:23 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 8 GB 720P v1 27/11/2021 - 11:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 8 BIG5 720P v1 27/11/2021 - 11:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 7 GB 720P v1 20/11/2021 - 18:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 7 BIG5 720P v1 20/11/2021 - 18:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 6 GB 720P v1 15/11/2021 - 11:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 6 BIG5 720P v1 15/11/2021 - 11:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 5 GB 720P v1 04/11/2021 - 23:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 5 BIG5 720P v1 04/11/2021 - 23:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 4 GB 720P v1 01/11/2021 - 16:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 4 BIG5 720P v1 01/11/2021 - 16:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 3 GB 720P v1 23/10/2021 - 21:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 3 BIG5 720P v1 23/10/2021 - 21:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 1 GB 720P v1 16/10/2021 - 14:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 2 GB 720P v1 16/10/2021 - 14:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 1 BIG5 720P v1 16/10/2021 - 14:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
幻櫻字幕組 2 BIG5 720P v1 16/10/2021 - 14:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 8 BIG5 1080P v1 03/12/2021 - 13:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 8 GB 1080P v1 03/12/2021 - 13:27 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 7 BIG5 1080P v1 23/11/2021 - 08:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 7 GB 1080P v1 23/11/2021 - 08:27 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 6 BIG5 1080P v1 14/11/2021 - 03:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 6 GB 1080P v1 14/11/2021 - 03:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 5 BIG5 1080P v1 08/11/2021 - 12:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 5 GB 1080P v1 08/11/2021 - 12:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 4 BIG5 1080P v1 31/10/2021 - 18:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 4 GB 1080P v1 31/10/2021 - 18:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 3 BIG5 1080P v1 25/10/2021 - 12:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 3 GB 1080P v1 25/10/2021 - 12:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 2 GB 1080P v1 15/10/2021 - 21:20 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 2 BIG5 1080P v1 15/10/2021 - 21:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 1 GB 1080P v1 07/10/2021 - 20:21 Torrent Magnet-A Magnet-B
悠哈璃羽字幕社 1 BIG5 1080P v1 07/10/2021 - 20:20 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 8 BIG5 1080P v1 28/11/2021 - 08:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 8 GB 1080P v1 28/11/2021 - 08:24 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 8 BIG5&GB 1080P v1 28/11/2021 - 08:23 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 7 BIG5 1080P v1 20/11/2021 - 10:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 7 GB 1080P v1 20/11/2021 - 10:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 7 BIG5&GB 1080P v1 20/11/2021 - 10:45 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 6 BIG5 1080P v1 13/11/2021 - 18:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 6 GB 1080P v1 13/11/2021 - 18:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 6 BIG5&GB 1080P v1 13/11/2021 - 18:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 5 GB 1080P v1 07/11/2021 - 12:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 5 BIG5 1080P v1 07/11/2021 - 12:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 5 BIG5&GB 1080P v1 07/11/2021 - 12:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 4 BIG5&GB 1080P v1 30/10/2021 - 10:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 4 BIG5 1080P v1 30/10/2021 - 10:17 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 4 GB 1080P v1 30/10/2021 - 10:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 3 BIG5&GB 1080P v1 21/10/2021 - 22:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 3 BIG5 1080P v1 21/10/2021 - 22:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 3 GB 1080P v1 21/10/2021 - 22:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 2 BIG5&GB 1080P v1 15/10/2021 - 10:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 2 BIG5 1080P v1 15/10/2021 - 10:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 2 GB 1080P v1 15/10/2021 - 10:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 1 BIG5 1080P v2 10/10/2021 - 09:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 1 GB 1080P v2 10/10/2021 - 09:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 1 BIG5 1080P v1 10/10/2021 - 01:28 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 1 GB 1080P v1 10/10/2021 - 01:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
櫻都字幕組 1 BIG5&GB 1080P v1 10/10/2021 - 01:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 8 GB 1080P v1 05/12/2021 - 02:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 8 BIG5 1080P v1 05/12/2021 - 02:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 8 GB 720P v1 05/12/2021 - 02:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 8 BIG5 720P v1 05/12/2021 - 02:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 7 GB 1080P v1 01/12/2021 - 00:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 7 BIG5 1080P v1 01/12/2021 - 00:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 7 GB 720P v1 01/12/2021 - 00:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 7 BIG5 720P v1 01/12/2021 - 00:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 6 GB 1080P v1 23/11/2021 - 00:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 6 BIG5 1080P v1 23/11/2021 - 00:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 6 GB 720P v1 23/11/2021 - 00:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 6 BIG5 720P v1 23/11/2021 - 00:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 5 GB 1080P v1 23/11/2021 - 00:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 5 BIG5 1080P v1 23/11/2021 - 00:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 5 GB 720P v1 23/11/2021 - 00:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 5 BIG5 720P v1 23/11/2021 - 00:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 4 GB 1080P v1 16/11/2021 - 02:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 4 BIG5 1080P v1 16/11/2021 - 02:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 4 GB 720P v1 16/11/2021 - 02:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 4 BIG5 720P v1 16/11/2021 - 02:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 3 GB 1080P v1 16/11/2021 - 02:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 3 BIG5 1080P v1 16/11/2021 - 02:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 3 GB 720P v1 16/11/2021 - 02:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 3 BIG5 720P v1 16/11/2021 - 02:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 2 GB 1080P v1 16/11/2021 - 02:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 2 BIG5 1080P v1 16/11/2021 - 02:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 2 GB 720P v1 16/11/2021 - 02:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 2 BIG5 720P v1 16/11/2021 - 02:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 1 GB 1080P v1 16/11/2021 - 01:27 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 1 BIG5 1080P v1 16/11/2021 - 01:27 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 1 GB 720P v1 16/11/2021 - 01:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
漫貓字幕組 1 BIG5 720P v1 16/11/2021 - 01:26 Torrent Magnet-A Magnet-B