BUILD DIVIDE CODE:BLACK

基本資料

動畫名稱
BUILD DIVIDE CODE:BLACK
放映時間
2021年 - 秋
連載狀態
連載中
追蹤動畫
Follow

“我可以看到,我勝利的道路……”“這次一定可以打敗那個傢伙。所以,再一次……接收!靈魂賭徒 布魯姆!”在王的統治之下,一切的優劣都由“創之界限”的力量來決定的都市——新京都有一個傳聞,“如果在創之界限戰鬥中戰勝王,可以實現任何願望。”少年藏部照人為了實現自己的目的,在神秘少女晚華櫻良的引導下投身名為“重構”的戰鬥。

連載話數

新增資源
全部
合集
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
Lilith-Raws 9 BIG5 1080P v1 05/12/2021 - 01:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 8 BIG5 1080P v1 28/11/2021 - 02:42 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 7 BIG5 1080P v1 21/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 14/11/2021 - 01:25 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 07/11/2021 - 10:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 31/10/2021 - 01:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 24/10/2021 - 01:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 17/10/2021 - 02:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 1 BIG5 1080P v1 10/10/2021 - 01:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws -404 1080P v1 05/12/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws BIG5 1080P v1 05/12/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 28/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 28/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 28/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 -404 1080P v1 28/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 28/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 28/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 -404 1080P v1 28/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 -404 1080P v1 28/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 8 -404 1080P v1 28/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 BIG5 1080P v1 28/11/2021 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 BIG5 1080P v1 28/11/2021 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 BIG5 1080P v1 28/11/2021 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 BIG5 1080P v1 28/11/2021 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 BIG5 1080P v1 28/11/2021 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 8 BIG5 1080P v1 28/11/2021 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 BIG5 1080P v1 28/11/2021 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 BIG5 1080P v1 28/11/2021 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 BIG5 1080P v1 28/11/2021 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 -404 1080P v1 21/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 21/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 21/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 -404 1080P v1 21/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 21/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 21/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 -404 1080P v1 21/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 21/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 BIG5 1080P v1 21/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 BIG5 1080P v1 21/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 BIG5 1080P v1 21/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 BIG5 1080P v1 21/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 BIG5 1080P v1 21/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 BIG5 1080P v1 21/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 BIG5 1080P v1 21/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 BIG5 1080P v1 21/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 14/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 14/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 14/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 -404 1080P v1 14/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 -404 1080P v1 14/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 14/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 14/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 BIG5 1080P v1 14/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 BIG5 1080P v1 14/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 BIG5 1080P v1 14/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 BIG5 1080P v1 14/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 BIG5 1080P v1 14/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 BIG5 1080P v1 14/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 BIG5 1080P v1 14/11/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 BIG5 1080P v1 07/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 BIG5 1080P v1 07/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 BIG5 1080P v1 07/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 BIG5 1080P v1 07/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 BIG5 1080P v1 07/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 BIG5 1080P v1 07/11/2021 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 -404 1080P v1 07/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 07/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 07/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 07/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 07/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 07/11/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 BIG5 1080P v1 31/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 BIG5 1080P v1 31/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 BIG5 1080P v1 31/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 BIG5 1080P v1 31/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 BIG5 1080P v1 31/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 31/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 31/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 31/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 -404 1080P v1 31/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 31/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 -404 1080P v1 24/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 24/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 24/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 24/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 BIG5 1080P v1 24/10/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 BIG5 1080P v1 24/10/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 BIG5 1080P v1 24/10/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 BIG5 1080P v1 24/10/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 17/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 -404 1080P v1 17/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 17/10/2021 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 BIG5 1080P v1 17/10/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 BIG5 1080P v1 17/10/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 BIG5 1080P v1 17/10/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 ENG 1080P v1 10/10/2021 - 12:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 ENG 1080P v1 10/10/2021 - 12:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 BIG5 1080P v1 10/10/2021 - 12:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 BIG5 1080P v1 10/10/2021 - 12:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 ENG 1080P v1 10/10/2021 - 01:21 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 ENG 1080P v1 10/10/2021 - 01:21 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 0 BIG5 1080P v1 10/10/2021 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B