Deep Insanity

基本資料

動畫名稱
Deep Insanity
放映時間
2021年 - 秋
連載狀態
連載中
追蹤動畫
Follow

瘋狂和不醒的睡眠,倫道夫綜合症。這種新疾病正在緩慢但切實地向人類逼近。原因是出現在南極洲的巨大地下世界Asylum。有不同於地名的奇異生物,還有未知的資源。為了巨額財富和組織陰謀,或者你自己的野心,人們堵上性命向包裹著謎團的新世界的深處進發。而在這裡,有一個人。一個胸懷夢想的神秘青年,向Asylum的最前線挑戰。

連載話數

新增資源
全部
1
2
3
4
5
6
7
8

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
Lilith-Raws 8 BIG5 1080P v1 01/12/2021 - 00:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 7 BIG5 1080P v1 24/11/2021 - 00:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 17/11/2021 - 00:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 10/11/2021 - 00:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 03/11/2021 - 01:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 27/10/2021 - 00:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 20/10/2021 - 00:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 1 BIG5 1080P v1 13/10/2021 - 01:39 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 8 BIG5&GB 1080P v1 02/12/2021 - 17:59 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 7 BIG5&GB 1080P v1 26/11/2021 - 00:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 6 BIG5&GB 1080P v1 17/11/2021 - 22:15 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 5 BIG5&GB 1080P v1 12/11/2021 - 01:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 4 BIG5&GB 1080P v1 03/11/2021 - 13:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 3 BIG5&GB 1080P v1 29/10/2021 - 01:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 2 BIG5&GB 1080P v1 20/10/2021 - 23:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 1 BIG5&GB 1080P v1 16/10/2021 - 20:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 8 -404 1080P v1 01/12/2021 - 00:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 8 BIG5 1080P v1 01/12/2021 - 00:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 -404 1080P v1 24/11/2021 - 00:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 BIG5 1080P v1 24/11/2021 - 00:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 -404 1080P v1 17/11/2021 - 00:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 BIG5 1080P v1 17/11/2021 - 00:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 10/11/2021 - 00:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 BIG5 1080P v1 10/11/2021 - 00:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 03/11/2021 - 00:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 BIG5 1080P v1 03/11/2021 - 00:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 27/10/2021 - 00:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 BIG5 1080P v1 27/10/2021 - 00:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 20/10/2021 - 00:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 BIG5 1080P v1 20/10/2021 - 00:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 ENG 1080P v1 13/10/2021 - 02:12 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 BIG5 1080P v1 13/10/2021 - 00:31 Torrent Magnet-A Magnet-B