Love All Play

基本資料

動畫名稱
Love All Play
放映時間
2022年 - 春
連載狀態
連載中
追蹤動畫
Follow

主人公水島亮在升入初中後加入了羽毛球社,雖然沒有像樣的指導者,但他還是憑藉與生俱來的體力一直進步到參加縣級比賽。這個時候,羽毛球名校橫濱湊高中的名將海老原向亮發出了邀請。優柔寡斷的亮雖然一度猶豫不決,但在同校三年級成績第一的姐姐里佳的強烈支持下,最後決定前往橫濱湊高中就讀。得到了無可替代的夥伴,在優秀的指導者和隊友的圍繞下,逐漸累積經驗,向更高的目標發起挑戰!亮的青春故事開始了!

連載話數

新增資源
全部
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
ANi 13 BIG5 1080P v1 25/06/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 12 BIG5 1080P v1 18/06/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 11 BIG5 1080P v1 11/06/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 10 BIG5 1080P v1 04/06/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 9 BIG5 1080P v1 28/05/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 8 BIG5 1080P v1 21/05/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 7 BIG5 1080P v1 14/05/2022 - 18:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 6 BIG5 1080P v1 07/05/2022 - 18:11 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 5 BIG5 1080P v1 30/04/2022 - 18:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 4 BIG5 1080P v1 23/04/2022 - 18:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 3 BIG5 1080P v1 16/04/2022 - 18:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 2 -404 1080P v1 09/04/2022 - 18:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 13 BIG5 1080P v1 25/06/2022 - 21:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 12 BIG5 1080P v1 18/06/2022 - 20:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 11 BIG5 1080P v1 11/06/2022 - 18:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 10 BIG5 1080P v1 04/06/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 9 BIG5 1080P v1 28/05/2022 - 18:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 8 BIG5 1080P v1 21/05/2022 - 19:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 7 BIG5 1080P v1 14/05/2022 - 18:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 07/05/2022 - 18:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 30/04/2022 - 21:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 23/04/2022 - 18:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 16/04/2022 - 22:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 09/04/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 1 BIG5 1080P v1 02/04/2022 - 18:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 13 -404 1080P v1 25/06/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 13 -404 1080P v1 25/06/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 12 -404 1080P v1 18/06/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 12 -404 1080P v1 18/06/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 11 -404 1080P v1 11/06/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 11 -404 1080P v1 11/06/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 10 -404 1080P v1 04/06/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 10 -404 1080P v1 04/06/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 9 -404 1080P v1 28/05/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 9 -404 1080P v1 28/05/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 8 -404 1080P v1 21/05/2022 - 18:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 8 -404 1080P v1 21/05/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 -404 1080P v1 14/05/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 -404 1080P v1 14/05/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 -404 1080P v1 07/05/2022 - 18:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 -404 1080P v1 07/05/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 30/04/2022 - 18:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 30/04/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 23/04/2022 - 18:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 23/04/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 16/04/2022 - 18:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 16/04/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 09/04/2022 - 18:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 09/04/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 02/04/2022 - 18:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 02/04/2022 - 18:01 Torrent Magnet-A Magnet-B