LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會 第2期

基本資料

動畫名稱
LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會 第2期
放映時間
2022年 - 春
連載狀態
連載中
追蹤動畫
Follow

位於東京御台場,擁有自由校風和多項專科的人氣高中「虹咲學園」。對學園偶像的魅力感到心動的普通科2年級高咲侑,和兒時玩伴上原步夢一起敲響了「學園偶像同好會」的門。有時作為對手,有時作為同伴,胸懷各自的心意,每天展開活動的成員們。「如果能夠為追逐夢想的人加油的話……。」9名與1名少女所編織的,第一次的「大家實現夢想的故事(School Idol Project)」。傳達到吧!我們的心動——。現在,再一次追逐夢想吧!

連載話數

新增資源
全部
合集
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
ANi 13 BIG5 1080P v1 25/06/2022 - 22:13 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 12 BIG5 1080P v1 18/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 11 BIG5 1080P v1 11/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 10 BIG5 1080P v1 04/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 9 BIG5 1080P v1 28/05/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 8 BIG5 1080P v1 21/05/2022 - 21:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 7 BIG5 1080P v1 14/05/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 6 BIG5 1080P v1 08/05/2022 - 00:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 6 BIG5 1080P v1 07/05/2022 - 21:40 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 5 BIG5 1080P v1 30/04/2022 - 21:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 4 BIG5 1080P v1 23/04/2022 - 21:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 3 BIG5 1080P v1 16/04/2022 - 21:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 2 -404 1080P v1 09/04/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws BIG5 1080P v1 25/06/2022 - 21:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws BIG5 1080P v1 18/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws BIG5 1080P v1 11/06/2022 - 22:26 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 04/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 04/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 04/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 04/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 04/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 9 BIG5 1080P v1 04/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 7 BIG5 1080P v1 04/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 10 BIG5 1080P v1 04/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 8 BIG5 1080P v1 04/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 28/05/2022 - 21:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 28/05/2022 - 21:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 8 BIG5 1080P v1 28/05/2022 - 21:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 7 BIG5 1080P v1 28/05/2022 - 21:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 28/05/2022 - 21:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 28/05/2022 - 21:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 9 BIG5 1080P v1 28/05/2022 - 21:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 28/05/2022 - 21:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 7 BIG5 1080P v1 21/05/2022 - 22:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 21/05/2022 - 22:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 8 BIG5 1080P v1 21/05/2022 - 22:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 21/05/2022 - 22:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 21/05/2022 - 22:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 21/05/2022 - 22:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 21/05/2022 - 22:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 15/05/2022 - 01:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 15/05/2022 - 01:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 7 BIG5 1080P v1 15/05/2022 - 01:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 15/05/2022 - 01:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 15/05/2022 - 01:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 15/05/2022 - 01:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 07/05/2022 - 21:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 07/05/2022 - 21:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 07/05/2022 - 21:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 07/05/2022 - 21:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 07/05/2022 - 21:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 30/04/2022 - 21:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 30/04/2022 - 21:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 30/04/2022 - 21:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 30/04/2022 - 21:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 23/04/2022 - 22:13 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 23/04/2022 - 22:13 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 23/04/2022 - 22:13 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 16/04/2022 - 22:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 16/04/2022 - 22:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 09/04/2022 - 22:23 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 1 BIG5 1080P v1 02/04/2022 - 21:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 13 BIG5&GB 1080P v1 26/06/2022 - 10:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 12 BIG5&GB 1080P v1 19/06/2022 - 13:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 11 BIG5&GB 1080P v1 12/06/2022 - 12:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 10 BIG5&GB 1080P v1 05/06/2022 - 14:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 9 BIG5&GB 1080P v1 29/05/2022 - 11:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 8 BIG5&GB 1080P v1 22/05/2022 - 12:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 7 BIG5&GB 1080P v1 15/05/2022 - 10:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 6 BIG5&GB 1080P v1 08/05/2022 - 09:55 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 5 BIG5&GB 1080P v1 01/05/2022 - 11:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 4 BIG5&GB 1080P v1 24/04/2022 - 11:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 3 BIG5&GB 1080P v1 17/04/2022 - 09:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 2 BIG5&GB 1080P v1 10/04/2022 - 08:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
LoliHouse 1 BIG5&GB 1080P v1 03/04/2022 - 10:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 13 -404 1080P v1 25/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 13 -404 1080P v1 25/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 12 -404 1080P v1 18/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 12 -404 1080P v1 18/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 11 -404 1080P v1 11/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 11 -404 1080P v1 11/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 10 -404 1080P v1 04/06/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 10 -404 1080P v1 04/06/2022 - 21:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 9 -404 1080P v1 28/05/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 9 -404 1080P v1 28/05/2022 - 21:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 8 -404 1080P v1 21/05/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 8 -404 1080P v1 21/05/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 -404 1080P v1 14/05/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 -404 1080P v1 14/05/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 -404 1080P v1 07/05/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 -404 1080P v1 07/05/2022 - 21:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 30/04/2022 - 21:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 30/04/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 23/04/2022 - 21:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 23/04/2022 - 21:34 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 16/04/2022 - 21:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 16/04/2022 - 21:31 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 09/04/2022 - 22:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 09/04/2022 - 21:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 02/04/2022 - 22:29 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 02/04/2022 - 21:35 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 12 BIG5 1080P v1 25/06/2022 - 17:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 12 BIG5 720P v1 25/06/2022 - 17:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 11 BIG5 720P v1 25/06/2022 - 17:47 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 11 BIG5 1080P v1 25/06/2022 - 17:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 10 BIG5 1080P v1 25/06/2022 - 17:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 10 BIG5 720P v1 25/06/2022 - 17:46 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 12 GB 1080P v1 22/06/2022 - 22:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 11 GB 1080P v1 12/06/2022 - 19:41 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 10 GB 1080P v1 10/06/2022 - 18:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 9 BIG5 1080P v1 08/06/2022 - 00:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 9 BIG5 720P v1 08/06/2022 - 00:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 8 BIG5 1080P v1 08/06/2022 - 00:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 8 BIG5 720P v1 08/06/2022 - 00:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 9 GB 1080P v1 03/06/2022 - 12:42 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 8 GB 1080P v1 27/05/2022 - 22:18 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 8 GB 1080P v1 27/05/2022 - 22:17 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 7 BIG5 1080P v1 24/05/2022 - 23:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 7 BIG5 720P v1 24/05/2022 - 23:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 6 BIG5 1080P v1 24/05/2022 - 23:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 6 BIG5 720P v1 24/05/2022 - 23:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 5 BIG5 1080P v1 24/05/2022 - 23:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 5 BIG5 720P v1 24/05/2022 - 23:49 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 7 GB 1080P v1 20/05/2022 - 09:54 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 6 GB 1080P v1 13/05/2022 - 06:20 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 5 GB 1080P v1 05/05/2022 - 06:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 4 BIG5 1080P v1 28/04/2022 - 00:48 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 4 BIG5 720P v1 28/04/2022 - 00:48 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 GB 1080P v1 26/04/2022 - 15:57 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 4 GB 1080P v1 26/04/2022 - 06:58 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 BIG5 1080P v1 26/04/2022 - 00:08 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 BIG5 720P v1 25/04/2022 - 23:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 BIG5 1080P v1 25/04/2022 - 23:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 BIG5 720P v1 25/04/2022 - 23:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 BIG5 1080P v1 25/04/2022 - 23:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 BIG5 720P v1 25/04/2022 - 23:33 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 GB 1080P v2 17/04/2022 - 23:38 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 3 GB 1080P v1 17/04/2022 - 21:53 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 2 GB 1080P v1 10/04/2022 - 22:19 Torrent Magnet-A Magnet-B
極影字幕社 1 GB 1080P v1 03/04/2022 - 21:37 Torrent Magnet-A Magnet-B