BUILD DIVIDE CODE:WHITE

基本資料

動畫名稱
BUILD DIVIDE CODE:WHITE
放映時間
2022年 - 春
連載狀態
連載中
追蹤動畫
Follow

“我可以看到,我勝利的道路……”“這次一定可以打敗那個傢伙。所以,再一次……接收!靈魂賭徒 布魯姆!”在王的統治之下,一切的優劣都由“創之界限”的力量來決定的都市——新京都有一個傳聞,“如果在創之界限戰鬥中戰勝王,可以實現任何願望。”少年藏部照人為了實現自己的目的,在神秘少女晚華櫻良的引導下投身名為“重構”的戰鬥。

連載話數

新增資源
全部
1-12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
19
20
21
22
23
24

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
ANi 12 BIG5 1080P v1 26/06/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 11 BIG5 1080P v1 19/06/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 10 BIG5 1080P v1 12/06/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 9 BIG5 1080P v1 05/06/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 8 BIG5 1080P v1 29/05/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 7 BIG5 1080P v1 22/05/2022 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 6 BIG5 1080P v1 15/05/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 5 BIG5 1080P v1 01/05/2022 - 01:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 4 BIG5 1080P v1 24/04/2022 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 3 BIG5 1080P v1 17/04/2022 - 01:05 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 2 -404 1080P v1 10/04/2022 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 12 BIG5 1080P v1 26/06/2022 - 01:52 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 11 BIG5 1080P v1 19/06/2022 - 01:51 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 10 BIG5 1080P v1 12/06/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 9 BIG5 1080P v1 05/06/2022 - 01:16 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 8 BIG5 1080P v1 29/05/2022 - 01:07 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 7 BIG5 1080P v1 22/05/2022 - 01:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 15/05/2022 - 12:45 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 01/05/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 24/04/2022 - 01:19 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 17/04/2022 - 01:06 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 10/04/2022 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 1 BIG5 1080P v1 03/04/2022 - 01:30 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 12 -404 1080P v1 26/06/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 24 -404 1080P v1 26/06/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 23 -404 1080P v1 19/06/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 11 -404 1080P v1 19/06/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 22 -404 1080P v1 12/06/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 10 -404 1080P v1 12/06/2022 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 21 -404 1080P v1 05/06/2022 - 01:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 9 -404 1080P v1 05/06/2022 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 8 -404 1080P v1 29/05/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 20 -404 1080P v1 29/05/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 19 -404 1080P v1 22/05/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 -404 1080P v1 22/05/2022 - 01:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 -404 1080P v1 15/05/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 18 -404 1080P v1 15/05/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 01/05/2022 - 01:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 01/05/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 24/04/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 24/04/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 17/04/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 17/04/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 10/04/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 10/04/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 03/04/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 03/04/2022 - 01:01 Torrent Magnet-A Magnet-B