BIRDIE WING -Golf Girls' Story-

基本資料

動畫名稱
BIRDIE WING -Golf Girls' Story-
放映時間
2022年 - 春
連載狀態
連載中
追蹤動畫
Follow

歐洲的某個國家,納弗雷斯。擁有天才高爾夫球技的伊芙為了生活,每天都靠賭高爾夫賺錢。有一天,她和大企業的千金、高爾夫精英天鷲葵發生了命運般的邂逅。生活在完全不同世界的兩個天才。僅僅一桿,就射穿了彼此的內心。彩虹色子彈“彩虹·巴雷特”伊芙,與壓力無緣,純粹享受高爾夫的“天真無邪的暴君”葵。二人互相吸引,互相影響,互相改變——才華與才華碰撞的高爾夫女孩的故事。世界上首個以女子高爾夫為主題的原創動畫,開幕!——“展翅高飛,走向世界!”

連載話數

新增資源
全部
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

資源列表

字幕組 話數 字幕語言 解析度 版本 發佈時間 下載
ANi 13 BIG5 1080P v1 29/06/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 12 BIG5 1080P v1 22/06/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 11 BIG5 1080P v1 15/06/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 10 BIG5 1080P v1 08/06/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 9 BIG5 1080P v1 01/06/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 8 BIG5 1080P v1 25/05/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 7 BIG5 1080P v1 18/05/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 6 BIG5 1080P v1 11/05/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 5 BIG5 1080P v1 04/05/2022 - 11:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 4 BIG5 1080P v1 27/04/2022 - 11:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 3 BIG5 1080P v1 20/04/2022 - 11:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
ANi 2 BIG5 1080P v1 13/04/2022 - 11:03 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 13 BIG5 1080P v1 29/06/2022 - 11:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 12 BIG5 1080P v1 22/06/2022 - 13:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 11 BIG5 1080P v1 15/06/2022 - 11:32 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 10 BIG5 1080P v1 08/06/2022 - 11:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 9 BIG5 1080P v1 01/06/2022 - 14:48 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 8 BIG5 1080P v1 25/05/2022 - 13:44 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 7 BIG5 1080P v1 18/05/2022 - 20:14 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 6 BIG5 1080P v1 11/05/2022 - 11:04 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 5 BIG5 1080P v1 04/05/2022 - 14:53 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 4 BIG5 1080P v1 27/04/2022 - 18:37 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 3 BIG5 1080P v1 20/04/2022 - 13:50 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 2 BIG5 1080P v1 13/04/2022 - 11:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
Lilith-Raws 1 BIG5 1080P v1 06/04/2022 - 19:10 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 13 -404 1080P v1 29/06/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 13 -404 1080P v1 29/06/2022 - 11:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 12 -404 1080P v1 22/06/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 12 -404 1080P v1 22/06/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 11 -404 1080P v1 15/06/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 11 -404 1080P v1 15/06/2022 - 11:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 10 -404 1080P v1 08/06/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 10 -404 1080P v1 08/06/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 9 -404 1080P v1 01/06/2022 - 14:36 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 9 -404 1080P v1 01/06/2022 - 12:09 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 8 -404 1080P v1 25/05/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 8 -404 1080P v1 25/05/2022 - 11:00 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 -404 1080P v1 18/05/2022 - 11:56 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 7 -404 1080P v1 18/05/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 -404 1080P v1 11/05/2022 - 11:19 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 -404 1080P v1 11/05/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 6 -404 1080P v1 11/05/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 04/05/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 5 -404 1080P v1 04/05/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 27/04/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 4 -404 1080P v1 27/04/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 20/04/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 3 -404 1080P v1 20/04/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 13/04/2022 - 11:02 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 2 -404 1080P v1 13/04/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 06/04/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B
NC-Raws 1 -404 1080P v1 06/04/2022 - 11:01 Torrent Magnet-A Magnet-B